Menu

Formål og grundlag

Støtteforeningens formål er at yde støtte til ungdomsarbejdet i Odense KFUM. Pengene anvendes til arrangementer, for at børn af økonomisk dårligt stillede familier kan deltage på lige vilkår. Arrangementerne kunne bl.a. være:

  • Sociale arrangementer i klubregi
  • Træningsture
  • Udenlandsture
  • Stævnedeltagelse
  • Fastelavn
  • Juletræs arrangement